EDUKACJA EKSPEDYCYJNA

Metoda edukacji ekspedycyjnej powstała ze współpracy między Harvard Graduate School of Education i Outward Bound USA. Promuje ona uczenie się przez doświadczenie, stawiania hipotez i zadawania pytań. Promuje rozwój myślenia krytycznego, empatii, odpowiedzialności oraz pracę dla dobra społeczeństwa.


Co to jest edukacja ekspedycyjna?

Edukacja ekspedycyjna (ang. Expeditionary Learning, EL Education) jest podejściem do procesu nauczania oraz uczenia się, wykorzystującym przede wszystkim pracę projektową. To uczenie się przez doświadczenie oraz dociekanie (ang. Inquiry-Based Learning), i akcentowanie osobistej odpowiedzialności ucznia/uczennicy. Szkoły ekspedycyjne stawiają sobie za cel tworzenie środowisk edukacyjnych, w których nauczyciele mogą spełniać swoje aspiracje i być kreatywni. Uczniowie zaś rozwijają nie tylko kompetencje akademickie, lecz również społeczno-emocjonalne i obywatelskie.

W szkołach ekspedycyjnych uczniowie i uczennice biorą udział w projektach nazywanych “wyprawami edukacyjnymi” (ang. Learning expeditions). Wyprawy te łączą w sobie uczenie się przez doświadczenie i eksplorację według schematu metody badawczej. Pojawiają się wielorakie wyzwania, praca grupowa i elementy przywództwa. Uczenie się metodą ekspedycyjną może odbywać się w różnych sytuacjach i miejscach. Na odludziu i w miastach, na zewnątrz i w klasach lub w przestrzeni wirtualnej.

Edukacja ekspedycyjna

Skąd powstała idea uczenia się ekspedycyjnego?

Metoda edukacji ekspedycyjnej (ang. EL Education) powstała ze współpracy między Harvard Graduate School of Education i Outward Bound USA. To największa organizacja w Stanach Zjednoczonych promującą edukację outdoorową oraz uczenie się przez doświadczenie.

Profesorzy i naukowcy w Harvard Graduate School of Education od wielu lat badają, jak uczy się mózg, jakie metody oraz praktyki wspierają dzieci i dorosłych w efektywnym uczeniu się. Jak nauczyciele mogą pomagać uczniom uczyć się myśleć krytycznie i logicznie. Fascynujące jest to, że poprzez liczną współpracę ze szkołami na całym świecie, wszystkie te teorie i metody są na bieżąco testowane w klasach i ulepszane tak, aby miały jak największą skuteczność.

Organizacja Outward Bound USA bierze swoje początki z pracy niemieckiego pedagoga Kurta Hahna i jego szkół Outward Bound założonych wspólnie z Lawrence’em Holtem w Wielkiej Brytanii w 1941 roku. Filozofia edukacyjna Hahna opierała się na szacunku dla młodzieży,  o której uważał, że posiada “wrodzoną przyzwoitość i zmysł moralny”, ale została zepsuta przez społeczeństwo w miarę starzenia się. Twierdził, że edukacja mogłaby temu procesowi zapobiec, gdyby uczniowie mieli możliwość doświadczania osobistego przywództwa i zobaczenia rezultatów własnych działań. Dlatego w szkołach Kurta Hahna uczniowie byli oceniani nie tylko w obszarach akademickich, ale też w takich jak troska i współczucie dla innych, gotowość do przyjęcia odpowiedzialności oraz zaangażowanie i wytrwałość w dążeniu do prawdy. Ważnym elementem w edukacji Hahna była również „samarytańska służba”, polegającą na tym, że uczniowie służą innym.

Wszystkie te wartości, czyli empatia, wytrwałość wobec trudności, praca dla dobra społeczeństwa, myślenie krytyczne i moralna odpowiedzialność są podstawą metody edukacji ekspedycyjnej.Filary edukacji ekspedycyjnej*

*Opracowane na podstawie artykułu „EL Education: Design Principles”

Uczenie się poprzez samopoznanie

Uczymy się najlepiej, gdy znamy swoje mocne strony oraz możliwości, nie boimy się wyzwań i ciągle się rozwijamy. Każdy z nas odkrywa swoje zdolności, wartości, pasje i obowiązki podążając za swoimi zainteresowaniami i współpracując z innymi. W edukacji ekspedycyjnej dzieci podejmują zadania, które wymagają wytrwałości, elastyczności, wyobraźni, samodyscypliny i kooperacji.

Odpowiedzialność za naukę edukacja ekspedycyjna

Uczenie się jest zarówno osobistym procesem odkrywania, jak i działaniem społecznym. Każdy uczy się zarówno indywidualnie, jak i w grupie. Każdy aspekt szkoły ekspedycyjnej zachęca zarówno dzieci, jak i dorosłych do wzięcia większej odpowiedzialności za kierowanie własnym i zbiorowym uczeniem się.

Ciekawość poznawcza

Edukacja ekspedycyjna rozwija ciekawość świata poprzez tworzenie sytuacji edukacyjnych inspirujących do myślenia, eksperymentowania oraz dających czas na zrozumienie tego, co obserwujemy.

Sukcesy i porażki

Osobiste oraz akademickie sukcesy pomagają dzieciom i dorosłym budować pewność siebie i zdolność do podejmowania ryzyka i stawiania czoła coraz trudniejszym wyzwaniom. Ważne jest również, aby każdy uczył się na swoich błędach, wytrwał w trudnych chwilach i uczył się przekształcać słabości w możliwości.

Współpraca i rozwój osobisty

Rozwój indywidualny i rozwój grupowy są ze sobą ściśle powiązane. W pracy zespołowej dzieci uczą się budować przyjaźnie, słuchać innych i szukać rozwiązań win-win, jednocześnie rozwijając umiejętności rozumienia swoich potrzeb, komunikowania własnych granic oraz doceniania swoich mocnych stron. W szkołach ekspedycyjnych dzieci są zachęcane do rywalizacji nie ze sobą nawzajem, ale z własnymi wcześniejszymi osiągnięciami.

edukacja ekspedycyjna

Różnorodność i integracja

Zarówno różnorodność, jak i integracja zwiększają bogactwo pomysłów, siłę twórczą, zdolność rozwiązywania problemów i szacunek dla innych. W szkołach ekspedycyjnych dzieci badają i cenią swoje różne historie i talenty, inne społeczności i kultury.

edukacja ekspedycyjna

Empatia i troska o innych

Uczenie się ma największe wsparcie w społecznościach, w których pomysły dzieci i dorosłych są szanowane i gdzie panuje wzajemne zaufanie. Grupy uczące się w szkołach ekspedycyjnych są małe, a nauczyciel czuwa nad postępami i działa jako przewodnik edukacyjny każdego dziecka. Starsze dzieci są mentorami młodszych i wszyscy rozwijają się w poczuciu fizycznego i emocjonalnego bezpieczeństwa.

edukacja ekspedycyjna

Świat natury edukacja ekspedycyjna

Bezpośredni i pełen szacunku związek ze światem przyrody odświeża ludzkiego ducha i uczy ważnych zasad powtarzalności cykli oraz przyczyny i skutku. Dzieci uczą się szacunku i pokory do zjawisk naturalnych i przyrody oraz dbania o nią.

edukacja ekspedycyjna

Wyciszenie i refleksja

Każdy z nas potrzebuje czasu na wyciszenie, kiedy możemy zbadać własne myśli, uczucia i stany i dać sobie chwilę na refleksję, jak idzie dzień i z czym się mierzymy. Dzielenie się refleksjami z innymi pozwala na stworzenie atmosfery zaufania i szczerości.

edukacja ekspedycyjna

Służenie dobru społeczeństwa

Od najmłodszych lat uczymy dzieci odpowiedzialności i troski o środowisko, w którym żyjemy. W szkołach ekspedycyjnych dzieci rozwijają postawy służenia dobru społeczeństwa i pomocy potrzebującym poprzez projekty, które mają bezpośredni wpływ na otaczające je środowisko.