O NAS

W szkole Compass wierzymy, że społeczność, w której każdy czuje się bezpiecznie, jest warunkiem do rozwoju osobowości, budowania poczucia własnej wartości, wewnętrznej motywacji, odwagi w stawianiu ambitnych celów oraz uczenia się na błędach.


MISJA

Misją naszej szkoły jest stworzenie środowiska wspierającego empatię i odpowiedzialność, w którym dzieci i dorośli posiadają wysoką samoświadomość i akceptację innych oraz chętnie podejmują wyzwania, aby razem tworzyć coraz lepszy świat.

„Jesteśmy załogą, nie pasażerami”

– Kurt Hahn


WIZJA

Razem z dziećmi tworzymy środowisko edukacyjne oparte na wysokiej kulturze komunikacji, wzajemnym szacunku i akceptacji różnorodności.

Towarzyszymy dzieciom w ich drodze do rozwoju samodzielności i sprawczości, do bycia zdrowym, pewnym siebie oraz etycznym i empatycznym Człowiekiem. Człowiekiem współpracującym z innymi, by codziennie tworzyć godziwy i sprawiedliwy świat.


ZAŁOŻYCIELKI SZKOŁY

Iryna Stakhur założycielka szkoła compass

Iryna Stakhur

Jestem mamą Serhiia i Ivana, dzięki którym cały czas się uczę i rozwijam, i dla których tworzę Compass.

Pochodzę z Ukrainy; jestem lingwistką z wykształcenia i pedagożką z powołania. Ukończyłam studia magisterskie z lingwistyki angielskiej na Narodowym Uniwersytecie „Akademia Ostrogska” i od 15 lat pracuję w obszarze edukacji. Jestem również absolwentką Harvard Graduate School of Education (kierunek „Teaching and Learning”) oraz trenerką metody nauki myślenia krytycznego Visible Thinking na Harvard Project Zero.

Wśród tematów, które mnie fascynują, i w których ciągle się rozwijam, znajdują się: nauka myślenia krytycznego, bilingwizm i jego wpływ na nasz mózg, neuroedukacja, rozwój empatii i odpowiedzialności w dzieciach.

Szkoła Compass to pomysł na szkołę, inną, niż systemowa, który dojrzewał we mnie już od wielu lat. Zwiedziłam takie miejsca edukacji w różnych krajach; każde z nich dało mi idee do inspiracji. 

Sama uwielbiam się uczyć i rozwijać. Tworząc Compass, chcę tą pasją do nauki i odkrywania świata, zadawania pytań i poznawania siebie oraz innych, zarażać dzieci.

Arleta Feldman założycielka szkoła compass

Arleta Feldman

Jestem mamą Niny i Poli, dwóch przeciwieństw, które zmieniły moje spojrzenie na istotę edukacji i potrzeby emocjonalne człowieka.

Z wykształcenia jestem ekonomistą, lecz w związku z zainteresowaniami ukończyłam również podyplomowo psychologię oraz zarządzanie w oświacie.

W 2011 r. założyłam „Centrum Zdrowego Rozwoju Czyżyk”: żłobek, przedszkole integracyjne oraz Klub Dwulatka. Moją główną inspiracją przy tworzeniu obu placówek była pedagogika Marii Montessori, Janusza Korczaka oraz Conscious Discipline dr Becky Bailey.

Stojąc przed wyborem szkoły dla moich córek, jednocześnie widząc dylematy innych rodziców, postanowiłam wykorzystać swoją wiedzę i doświadczenie, które nabyłam w “Czyżyku”, by stworzyć szkołę, o jakiej zawsze marzyłam. Szkołę, która pomoże budować u dzieci wysokie poczucie własnej wartości, dbając jednocześnie o ich emocje, potrzeby społeczne, intelektualne i ruchowe. Szkołę, która wspiera wewnętrzną motywację i uczy przez doświadczanie. I tak narodziła się Szkoła Compass.


WSPIERAJĄ NAS

Wsparcie merytoryczne

dr hab. Grzegorz Mazurkiewicz

dr hab. Grzegorz Mazurkiewicz

Profesor na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie,
Dyrektor Zakładu Przywództwa i Zarządzania w Edukacji, Instytut Spraw Publicznych UJ

Marta Kułaga szkoła compass

Marta Kułaga

Certyfikowana Trenerka NVC
Założycielka oraz współtworząca Leance.org
Założycielka żłobka i przedszkola Krasnal

Becca Solomon

Becca Solomon

Instructional Coach at Project Zero Online, School of Education, Harvard University
Program Supervisor, Art Education Program, Tufts University and The School of the Museum of Fine Arts, Boston

Sande Dawes szkoła compass

Sande Dawes

Instructional Coach at School of Education, Virginia Commonwealth University
Instructional Coach at Project Zero Online, School of Education, Harvard University.

Współpraca organizacyjna

Zakład Przywództwa i Zarządzania w Edukacji, Instytut Spraw Publicznych, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

szkoła compass

Stowarzyszenie „Ekspedycja w Głąb Kultury”

Leance – organizacja promująca konstruktywną
komunikację opartą na NVC w rodzinach, szkołach i biznesie

Dołącz do zespołu!

Szkoła Compass jest inna niż wszystkie. Tu rola nauczyciela znacznie różni się od roli w typowej klasie. Tutaj pełnią oni rolę Przewodników Edukacyjnych, opiekunów, facylitatorów, trenerów i mentorów. Zadają dociekliwe pytania, rzucają wyzwania, pomagają uczniom w refleksji i inspirują do przestrzegania standardów empatycznej i etycznej społeczności.

Chcesz być częścią naszej Załogi?